ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.16: Registrace či prodeje nových osobních automobilů (všechny typy, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) U osobních automobilů je při porovnání produkce a prodeje vozů za jednotlivé kontinenty patrný obdobný stav, jako celkově u motorových vozidel. Asie a Oceánie a Evropa evidují jen o něco málo nižší počet registrovaných osobních automobilů než je celkový objem produkce. V Americe je registrováno o 3 miliony více osobních auto- mobilů , než je zde vyrobeno.

28

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online