ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.17: Produkce a registrace osobních automobilů ve světě (2017, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA) Rovněž mezi zeměmi, které jsou největšími producenty osobních automobilů, je na 1. místě v počtu prodaných vozidel Čína – v roce 2017 zde bylo prodáno 25 milionů kusů osobních vozidel. Následují USA, kde bylo prodáno 6 milionů kusů a Japonsko (4,4 milionu kusů prodaných osobních automobilů). Při přepočtu na obyvatele však bylo nejvíce osobních automobilů prodáno v Německu (zhruba 42 automobilů na 1 000 obyvatel). Následuje UK, kde činil počet prodaných vozidel na 1 000 obyvatel zhruba 39 a Japonsko (35 automobilů na 1 000 oby- vatel). V České republice se v roce 2017 prodalo zhruba 26 automobilů na tisíc obyvatel.

29

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online