ŠAVŠ Studie 2019

PC (polykarbonát) je amorfní termoplast, který z aplikačního použití již patří mezi tzv. konstrukční plasty (PVC, ABS a SAN jsou tzv. standardní polymery). Jeho základní charakteristikou je vysoká rázová houževnatost a to při vysokých i nízkých tep- lotách, odolnost proti lomu, odolnost proti tečení (creep) a zejména jeho dokonalá průhlednost. Právě jeho velmi dobré optické vlastnosti jej předurčují pro použití v auto- mobilovém průmyslu pro díly, jako jsou světla, čočky předních reflektorů a mlhovek, in- teriérové a exteriérové světelné aplikace. Lze jej však využít také pro interiérové díly jako např. přístrojové desky, loketní opěrky, odkládací boxy nebo např. mřížky reproduktorů. POM (polyoxymethylen) je (podobně jako PC) další konstrukční plast. V tomto případě se však jedná o semikrystalický termoplast s poměrně vysokým stupněm krysta- linity. Vyznačuje se velmi dobrými kluznými vlastnostmi (vykazuje nízký koeficient tře- ní), odolností proti únavě a otěru, rozměrovou stabilitou a vysokou rázovou houževna- tostí. Nevýhodou je zejména jeho vyšší cena i hustota, velké smrštění a citlivost na UV záření. V automobilovém průmyslu nachází uplatnění pro díly topení, klimatizace, pa- livových pump, systému ostřikovačů nebo např. upevňovací prvky interiérových dílů. Na této stránce byly zmíněny pouze nejdůležitější plasty používané v automo- bilovém průmyslu. Existuje však celá řada dalších plastů jako např. PA (polyamidy), fenolplasty, nebo PUR (polyuretany), které zde nebyly detailně zmíněny. Příklady aplikace plastů v konstrukci automobilu Aplikace plastů v konstrukci automobilu se v posledních letech velmi rozšířily. První rozsáhlejší aplikace jsou spojeny s interiérovými díly a nárazníky. Následně se apli- kace plastů rozšířily na příslušenství motoru jako např. systém sání. Další využívanou aplikací jsou světlomety. V poslední době se plasty začínají využívat i pro povrchové díly karoserie (např. blatníky nebo zadní víko). Rozšiřují se i aplikace v oblasti interiérových dílů. Jako příklad lze uvést plastové díly sedadel a zadního víka automobilu BMW I3 zobrazené na Obr. 8.14.

328

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online