ŠAVŠ Studie 2019

cí. Další výhodou je odolnost použitého materiálu vůči korozi, abrazivnímu narušení a chemickým látkám. Kompozitní materiál je v tomto případě tvořen epoxidovou prys- kyřicí vyztuženou skelnými vlákny (GFRP). Vlákna mají různou orientaci vůči podélné ose, což umožňuje lepší pohlcení sil vznikajících v pružině při stlačení. Na Obr. 8.16 je vidět porovnání standardní ocelové pružiny a pružiny z kompozitního materiálu, která je využívána u některých modelů Audi, například u modelu A6. Obr. 8.16: Pružina vyrobená z kompozitu GFRP a standardní ocelová pružina

Zdroj: Audi Další možnou aplikaci kompozitních materiálů v komponentech podvozku lze nalézt u značky Volvo, viz Obr. 8.17. Ta u některých nových modelů využívá příčné listové pero vyrobené z kompozitu namísto vinutých pružin. Dané řešení opět přináší hmotnostní úspory v řádu kilogramů a větší kompaktnost při porovnání s klasickou koncepcí využívající vinutých ocelových pružin. Výhodou je také vysoká pevnost a pří- znivá deformační charakteristika využitého kompozitního dílu. Matrice kompozitu je tvořena polyuretanovou pryskyřicí a výztuž tvoří skelná vlákna (GFPR).

332

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online