ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.22: Motorová vozidla v provozu ve vybraných zemích (2015)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2016); jedná se o největší producenty motorových vozidel; jedná se o poslední dostupná data Na vývoji počtu motorových vozidel ve vybraných zemích v čase je patrné, že významný růst zaznamenala Čína, kde počet motorových vozidel v provozu vzrostl z 31,6 mil. v roce 2005 na téměř 163 mil. v roce 2015. Mírný růst lze pozorovat také v USA, kde je v současnosti v provozu 264,2 mil. vozidel. V Česku bylo dle posledních dostupných dat v provozu celkem 5,9 mil. vozidel (v roce 2005 to bylo 4,5 mil. vozidel).

34

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online