ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.23: Motorová vozidla v provozu ve vybraných zemích (v mil.)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2015); jedná se o vybrané státy mezi největšími producenty motorových vozidel; jedná se o poslední dostupná data Ačkoliv Čína od roku 2005 zaznamenala významný nárůst počtu motorových vozi- del v provozu v absolutním počtu, při zohlednění demografického vývoje se o nijak vysoký růst nejedná. Vývoj motorových vozidel v provozu kopíruje demografický vývoj v zemi. Jak v absolutních číslech, tak při přepočtu na 1 000 obyvatel se počet motorových vozi- del v Číně zvýšil zhruba 5x. Nejvíce motorových vozidel na 1 000 obyvatel je v provozu v USA (823), ná- sleduje Japonsko (609) a Německo (593). U všech třech zemí došlo od roku 2005 jen k mírnému nárůstu.

35

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online