ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.34: Vývoz motorových vozidel z EU (2017)

Zdroj: Eurostat, ACEA Vývoz osobních motorových vozidel nejvíce směřuje do Spojených států americ- kých (21,4% všech osobních automobilů z EU v hodnotě 37,4 miliard eur). Podle počtu vyvezených aut následuje Čína (567 tisíc aut), jež v umístění předběhla Turecko (466 ti- síc aut). Čína dosáhla nejvyššího meziročního růstu mezi největšími dovozci aut z EU (+6,7 %), naopak významně poklesl vývoz do Turecka (-12,8%) a Izraele (-10,3%). Při srovnání hodnoty vývozu a počet osobních aut směřujících z EU do ostatních států lze jednoznačně říct, že do Číny (ze států, které jsou významné z pozice vývozu) směřují dražší auta, s o třetinu nižšími náklady na auto následují USA a Jižní Korea, nejlevnější auta směřují do Turecka. Je nutné však taky podotknout, že řada velkých evropských automobilek má v zahraničí své výrobní závody, jejichž produkce není v těchto statisti- kách započítána.

52

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online