ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 1.35: Vývoz osobních aut z EU (dle počtu aut; 2017)

Zdroj: Eurostat, ACEA

Obr. 1.36: Vývoz osobních aut z EU (dle hodnoty vývozu; 2017)

Zdroj: Eurostat, ACEA Rok 2017 znamenal pokoření 3miliónové hranice (3 078 917) dovezených osob- ních aut do Evropské unie a meziroční 7,6% nárůst. Více jak polovinu všech osobních aut se dovezlo ze tří států – z Turecka (730 tisíc aut), z Japonska (551 tisíc) a z Jižní Koreje (461 tisíc). Spojené státy americké, kam směřuje největší část vývozu aut, jsou až na šestém místě (234 tisíc) za Marokem a Mexikem, které zaznamenalo nejvyšší

53

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online