ŠAVŠ Studie 2019

(+71,5%) nárůst počtu vyvezených aut do EU. Podle hodnoty dovozu se pořadí mění a téměř čtvrtina směřuje do EU z Japonska (7,7 mld. eur) a Turecka (7,4 mld. eur). Obr. 1.37: Dovoz osobních aut do EU (dle počtu aut; 2017)

Zdroj: Eurostat, ACEA

Obr. 1.38: Dovoz osobních aut do EU (dle hodnoty v mil. eur; 2017)

Zdroj: Eurostat, ACEA

54

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online