ŠAVŠ Studie 2019

K obdobnému vývoji jako u průmyslové produkce dochází i u vývoje tržeb auto- mobilového průmyslu. Ty v letech 2005 až 2018 rostly v průměru dvojnásobným tem- pem oproti tržbám v celém zpracovatelském průmyslu. Od roku 2014 se přitom zvyšo- valy mnohem vyšším tempem než tržby ve zpracovatelském průmyslu. V roce 2017 se však tempa růstu tržeb ve zpracovatelském průmyslu a ve výrobě motorových vozidel vyrovnala a v roce 2018 rostly rychleji tržby (a i průmyslová produkce – viz výše) celého zpracovatelského průmyslu. Rychlejší růst automobilového průmyslu než ostatních oddílů zpracovatelského průmyslu v uplynulých více než deseti letech svědčí o strukturálních regionálně-pro- dukčních změnách – automobilový průmysl se v Česku rozvíjí mnohem rychleji, než by odpovídalo jen cyklickému vývoji (světové i evropské) ekonomiky. V roce 2018 však výroba motorových vozidel v ČR narazila na aktuální hranici svých kapacit (výrobních i lidských zdrojů) a zároveň koneční výrobci se museli vypořádávat s přechodem na nové emisní standardy WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure), což ovlivnilo produkci i prodeje aut zákazníkům. Obr. 2.3: Tržby z průmyslové činnosti (meziroční index v %, běžné ceny)

Zdroj: ČSÚ

81

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online