ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.4: Tržby z průmyslové činnosti – bazický index (průměr roku 2015=100, běžné ceny)

Zdroj: ČSÚ Pro vývoj tržeb automobilového průmyslu jsou určující tržby pocházející z pří- mého vývozu, a to především pro koncové výrobce motorových vozidel (automobilky), pro něž je vývoz hlavním zdrojem příjmů. U společností Škoda Auto, TPCA, Hyundai, Iveco Bus i Jawa v roce 2018 směřovalo 90% produkce na export. U výrobců dílů, pří- slušenství a karosérií je pak tento podíl nižší.

82

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online