ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.5: Tržby z průmyslové činnosti – výroba motorových vozidel (meziroční index v %, běžné ceny)

Zdroj: ČSÚ Podle dat Českého statistického úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu pů- sobilo v roce 2017 (poslední dostupná data) v ČR 1 128 aktivních subjektů v oddíle CZ-NACE 29 Výroba motorových vozidel, z čehož 78 spadalo do výroby motorových vozidel a jejich motorů (skupina CZ-NACE 29.1), 180 do výroby karoserií (29.2) a 870 do výroby dílů a příslušenství (29.3). 3 Počty aktivních subjektů jsou v prvních dvou kategoriích od roku 2013 mírně klesající, ve výrobě dílů a příslušenství naopak rostoucí. Podle databáze Bisnode (Albertina) bylo na konci roku 2018 v ČR v oddíle 29 – Výroba motorových vozidel celkem 645 subjektů s ročním obratem vyšším než 1 mil. Kč, 465 společností s obratem přes 10 mil. Kč, 285 společností s obratem převyšujícím 100 mil. Kč a 140 firem s ročním obratem nad 1 mld. Kč.

3 Ve zpracovatelském průmyslu ČR působilo v roce 2017 celkem 178 tis. aktivních subjektů.

83

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online