ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.6: Počet aktivních subjektů v ČR

Zdroj: MPO, ČSÚ Automobilový průmysl je zároveň velmi významným odvětvím z hlediska zaměst- nanosti. Na zaměstnanosti ve zpracovatelském průmyslu se podílí přímo 15% a navíc automobilovému průmyslu dodávají i další oddíly zpracovatelského průmyslu jako je např. výroba pryžových a plastových výrobků, elektrických zařízení, kovodělných výrob- ků, základních kovů, textilií, skla, strojů a další. Zaměstnanost v automobilovémprůmyslu sice poklesla poměrně znatelně v roce 2009 v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí, a to o 20 tisíc pracovníků na 133 tisíc. Snížení se týkalo především výrobců dílů a příslušenství, zatímco u automobilek byl po- kles nižší (cca 1 000 zaměstnanců). Od roku 2010 do roku 2013 zaměstnanost stagno- vala kolem 140 tisíc pracovníků. Od roku 2014 však dochází k růstu, a to až na 173 tisíc zaměstnanců v automobilovém průmyslu v roce 2017, z čehož 76% připadá na výrobce dílů a příslušenství, 22% na konečné výrobce motorových vozidel a zbytek na výrobce karosérií, přívěsů a návěsů. V celém zpracovatelském průmyslu pracovalo v roce 2017 celkem 1 146 tis. zaměstnanců.

84

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online