ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.7: Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve fyz. osobách

Zdroj: MPO, ČSÚ Mzdy v automobilovém průmyslu v uplynulých deseti letech průběžně rostou, výrazněji pak v posledních dvou letech. V roce 2017 dosáhla průměrná hrubá měsíční mzda v odvětví 34,9 tis. Kč. Průměrná mzda u konečných výrobců motorových vozidel byla o jedenáct tisíc vyšší (45,96 tis. Kč), naopak u výrobců karosérií, přívěsů a návěsů o šest tisíc nižší (28,2 tis. Kč). Průměrná mzda v celém zpracovatelském průmyslu do- sáhla v roce 2017 výše 29,7 tis. Kč. Téměř tolik činila i průměrná mzda v celé ČR. Ještě vyšší růst mezd než v roce 2017 (+6,6% v automobilovém průmyslu) lze v souvislosti s napjatou situací na českém trhu práce očekávat i za rok 2018.

85

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online