ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.8: Průměrná hrubá měsíční mzda (Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ, ČR: Průměrná měsíční mzda na přepočtené počty zaměstnanců

86

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online