ŠAVŠ Studie 2019

2.1 Význam tržeb automobilového průmyslu v ČR, jeho meziodvětvové vztahy a srovnání s dalšími odvětvími Tato kapitola popisuje automobilový průmysl, resp. společnosti činné ve výrobě motorových vozidel (CZ-NACE 29), 4 z hlediska jejich finanční výkonnosti. Zdrojem dat jsou údaje z Panoramy zpracovatelského průmyslu Ministerstva průmyslu a obcho- du (poslední dostupná data za rok 2017) a z Českého statistického úřadu. Tržby Souhrnné tržby společností v automobilovém průmyslu (tržby za prodej vlastních výrobků a služeb a tržby za prodej zboží) významně rostou od roku 2009. V roce 2017 činily tržby automobilového průmyslu v ČR celkem 1 317 mld. Kč, na čemž se výroba dílů a příslušenství podílela 54% a konečná výroba motorových vozidel 46%. Tržby celého zpracovatelského průmyslu v roce 2017 dosáhly 4 685 mld. Kč. Tržby oddílu CZ-NACE 29 Výroba motorových vozidel se tak na celkových tržbách zpracovatelského průmyslu v roce 2017 podílely 28,1%. Od roku 2008 se tento podíl zvýšil o více než 10 procentních bodů. Obr. 2.9: Souhrnné tržby podniků (mil. Kč)

Zdroj: MPO, ČSÚ

4 Automobilovému průmyslu (výrobě motorových vozidel CZ-NACE 29) však dodávají i další oddíly zpracovatelského průmyslu jako je např. výroba pryžových a plastových výrobků, kovových konstrukcí, textilií, skla, strojů a elektrických zařízení a další.

87

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online