ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.10: Vývoj podílu tržeb automobilového průmyslu (CZ-NACE 29) na tržbách zpracovatelského průmyslu ČR (v %)

Zdroj: MPO, ČSÚ

BOX č. 3: Závislost oddílů zpracovatelského průmyslu na automobilovém průmyslu Obdobný údaj o produkci jako databáze MPO uvádí i ČSÚ v tabulkách dodávek- -užití. Z nich vyplývá, že produkce výroby motorových vozidel v ČR (CZ NACE 29) dosáhla v roce 2017 celkem 1 278 193 mil. Kč. Z toho 1 022 782 mil. Kč připada- lo na mezispotřebu (tedy dodávky dílů, příslušenství, vybavení aut, souvisejících slu- žeb apod.). Na mezispotřebě tuzemského automobilového průmyslu se z oddílů české ekonomiky logicky nejvíce podíleli dodavatelé z výroby motorových vozidel (celkem 532 mld. Kč, 52% celkové mezispotřeby), následovala výroba pryžových a plastových výrobků (130 mld. Kč; podíl 12,7%) a elektrických zařízení (79 mld. Kč; 7,7 %).

88

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online