ŠAVŠ Studie 2019

Tab. 2.1: Podíl oddílů české ekonomiky na mezispotřebě automobilového průmyslu ČR (CZ NACE 29), seřazeno podle podílů od nejvyššího, rok 2017

Podíl oddílů na mezispotřebě výroby motorových vozidel (CZ-CPA 29)

Mezispotřeba pro výrobu motorových vozidel (CZ-CPA 29, mil. Kč)

CZ-CPA komodity Název oddílu klasifikace CZ NACE

29 22 27 25 24 13 45

Motorová vozidla, přívěsy a návěsy

531 862 130 324 78 734 47 744 47 622 22 318 20 040

52,0% 12,7%

Pryžové a plastové výrobky

Elektrická zařízení Kovodělné výrobky

7,7% 4,7% 4,7% 2,2% 2,0%

Základní kovy

Textilie

VO a MO s motorovými vozidly Velkoobchod, kromě VO s mot. vozidly Chemické látky a chem. přípravky

46

18 925

1,9%

20 28

17 261 16 854

1,7% 1,6%

Stroje a zařízení j. n

Celkem Mezispotřeba výroby motorových vozidel celkem

1 022 782

100,0%

Produkce výroby motorových vozidel celkem

1 278 193

-

Hrubá přidaná hodnota

255 411

-

Zdroj: ČSÚ: Tabulky dodávek-užití Ze stejných tabulek lze odvodit i závislost jednotlivých oddílů české ekonomiky na mezispotřebě (dodávkách) českému automobilovému průmyslu (výrobě motorových vozidel – CZ NACE 29). Z oddílů české ekonomiky je nejzávislejším dodavatelem tu- zemského automobilového průmyslu (kromě dodavatelů v rámci výroby motorových vozidel) výroba pryžových a plastových výrobků. U ní 26,3% produkce oddílu smě- řuje jako mezispotřeba do tuzemské výroby motorových vozidel. Dalších 37,5% to- hoto oddílu jde na vývoz, kde lze předpokládat, že část dodávek jde opět k výrobcům motorových vozidel v zahraničí. Takže závislost tohoto oddílu na evropském či světo- vém automobilovém průmyslu je ještě vyšší. Dalšími poměrně hodně závislými oddíly na dodávkách českému automobilovému průmyslu jsou obchod s motorovými vozidly (19,6% produkce), výroba textilií (16,1 %), služeb v oblasti zaměstnávání (14,1%) či výroba elektrických zařízení (13,7 %).

89

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online