ŠAVŠ Studie 2019

Dodávky (mezispotřebu) oddílů české ekonomiky pro výrobu motorových vozidel lze sledovat i podle jednotlivých zemí, kam tyto dodávky míří. Například v roce 2014 z oddílu výroba motorových vozidel mířilo do výroby motorových vozidel v ČR 37% (150 mld. Kč) z celkové mezispotřeby pro výrobu motorových vozidel (406 mld. Kč), do výroby motorových vozidel v Německu 30% (122 mld. Kč) a na Slovensku 7% (30 mld. Kč). Obdobně u oddílu pryžových a plastových výrobků z mezispotřeby pro výrobu motorových vozidel mířilo 64% dodávek (40 mld. Kč) do výroby motorových vozidel v ČR, 16% do výroby aut v Německu (10 mld. Kč) a 7% (4,5 mld. Kč) do vý- roby na Slovensku. Tab. 2.4: Závislost oddílů české ekonomiky na mezispotřebě automobilového průmyslu v ČR a v zahraničí (C29 – v mld. Kč, v %; rok 2014) řazeno podle nejvýznamnějších zemí pro C29

z toho me- zispotřeba pro výrobu moto- rových vozidel v Maďar- sku

z toho me- zispotřeba pro výrobu moto- rových vozidel ve Španěl- sku

z toho me- zispotřeba pro výrobu moto- rových vozidel na Sloven- sku

Mezispo- třeba pro výrobu mo- toro-vých vozidel (CZ-CPA 29)

z toho me- zispotřeba pro výrobu moto-

z toho me- zispotřeba pro výrobu moto- rových vozidel v Německu

z toho me- zispotřeba pro výrobu moto-

Název oddílu

rových vozidel v Rusku

rových vozidel v ČR

Motorová vozidla Pryžové a plastové výrobky Kovodělné výrobky Stroje a zařízení Základní kovy Elektrická zařízení

406,3

150,1

122,5

29,8

14,8

14,3

10,7

62,3

39,9

9,9

4,5

0,6

0,1

0,8

30,8

11,1

9,5

4,0

0,3

0,1

1,0

24,2

2,5

9,5

0,5

0,4

0,6

3,0

23,0

8,0

6,8

2,3

0,2

0,1

0,5

19,9

4,5

7,4

1,0

0,4

0,2

1,7

Zdroj: World Input-Output Tables Database; Užité zdroje celkem jsou součtem celkové mezispo- třeby oddílu, konečné spotřeby, tvorby hrubého fixního kapitálu a změny stavu zásob. Kurz CZK/ USD = 20,7195914096574

92

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online