ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.12: Vývoj podílu přidané hodnoty automobilového průmyslu na přidané hodnotě zpracovatelského průmyslu ČR (v %)

Zdroj: MPO, ČSÚ

Obr. 2.13: Podíl oddílů zpracovatelského průmyslu na celkové přidané hodnotě (2017, v %)

Zdroj: MPO, ČSÚ, vlastní zpracování

94

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online