ŠAVŠ Studie 2019

Obr. 2.16: Podíly osobních nákladů, investic a zisku na přidané hodnotě (v %; 2017 )

Zdroj: MPO, ČSÚ; pro zjednodušení a názornost se jedná o podíly osobních nákladů, investic a zisku na součtu těchto hodnot v daném oddílu zpracovatelského průmyslu (což zhruba odpovídá přidané hodnotě). Osobní náklady Osobní náklady v automobilovém průmyslu se v posledních letech poměrně ra- zantně zvyšují. Celkem v roce 2017 dosáhly 102,4 mld. Kč. Většinou se na tom podíleli výrobci dílů a příslušenství (70,8 mld. Kč), u konečných výrobců automobilů činily 31,6 mld. Kč.

98

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online