Sborník č. 51

ve Španělsku se snížení cen v září roku 2009 pohybovalo kolem 30 % 386 . To mělo samozřejmě za následek, že výrazně klesly i pořizovací náklady na investici do fotovol- taických elektráren. – Grafy 387 – srovnání podílu energie vyrobené ze slunečního záření a z ostatních obnovitelných zdrojů (podíly solárních elektráren jsou zvýrazněny žlutě):

386 Mints, Paula. Module pricing: Rational, or just plain nuts?. renewableenergyworld.com [ online]. November 2009 [cit. 2012-16-4]. Dostupné z WWW: < http://www.renewableenergyworld.com/rea/ news/article/2009/09/module - pricing__rational>. Český text dostupný z WWW: < http://www.czrea.org/cs/druhy-oze/fotovoltaika/ceny - fv-panelu> 387 eru.cz [ online]. 2011 [cit. 2012-4-16]. Roční zprávy o provozu ES ČR za rok 2009 a 2010. Dostupné z WWW: < http://eru.cz/dias-browse_articles.php?parentId=131&deep=off&type= >

148

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online