Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

0 ověřování dokumentů uložených v souborech online dat – ověřování smluv, prokázání diplomu apod.  pohřebnictví online 0 online úmrtní list; výběr, vyřízení, zaplacení hrobového místa; po- platky z hrobových míst  oznámení o uzavření manželství či registrovaného partnerství do regis- trů veřejné správy  důchody online 0 vyřízení starobního/invalidního/sirotčího nebo vdovského důchodu; aktivní pomoc a podpora při vyřízení důchodu  příspěvek na péči online 0 podání žádosti o poskytnutí podpory pro zdravotně postiženou oso- bu (pro osobu blízkou, asistenta sociální péče, poskytovatele sociál- ních služeb)  stěhování online 0 registrace nové adresy při stěhování, odvoz odpadu včetně online ohlášení nové adresy dalším institucím (finanční úřad, škola, lékař, pošta, elektrárny, plynárny atd.), odhlášení se z původního místního úřadu a od dodavatelů veřejných služeb  nezaměstnanost online 0 registrace v nezaměstnanosti, online výpočty nároků na příspěv- ky v nezaměstnanosti; služba aktivní poradenství při hledání práce/o existujících dávkách/při odmítnutí dávky občanovi; potvrzení o hledání práce; dokumenty nezbytné k žádostem o dávky v nezaměstnanosti; automatické zasílání pracovních nabídek odpovídající profilu občana  legislativa online 0 k dispozici zdarma plné znění platných zákonů, vyhlášek a jiné re- levantní legislativy (ne placené verze viz např. systém ASPI nebo www.sbirka.cz)  děti online 0 online žádost o rodičovský příspěvek, online zápis narození dítěte do matriky, rodný list online, přiznání rodičovství u nesezdaných rodi- čů online, online žádost o přídavky na děti, online získání pasu na dítě  online průběh reklamačního řízení 0 online právní poradenství vysvětlující srozumitelným způsobem pro- ces reklamačního řízení, zahájení řízení, sdílení důkazů; informace o stavu a výsledku (rozhodnutí) reklamačního řízení, odvolání se proti rozhodnutí  dopravní prostředky 0 registrace/zrušení/přepis vozidla online, online evidence technických průkazů vozidla; vyhledávání podrobností o vozidle v registru vozidel;

23

Made with FlippingBook Publishing Software