Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

hlášení pokut a přestupkového řízení; zaplacení silniční daně online; informace o technické kontrole; nahlášení ukradeného vozidla  sociální pomoc občanům online 0 možnosti lékařské asistence online, se zajištěním stravování imobil- ním občanům, aktivní pomoc online v kritických situacích apod.  nemovitosti 0 online žádost o návrh na vklad do katastru nemovitostí; generování daňových tvrzení z informačních zdrojů (např. katastr nemovitostí), podání tvrzení, potvrzení o zaplacení, odvolání proti rozhodnutí  online volby do Poslanecké sněmovny, Senátu, volby presidenta  rozšíření portálu online veřejně přístupných dat (open data) zjišťova- ných státem k využití pro komerční i nekomerční účely 0 např. přehledy veřejných tendrů, analýzy a statistiky Celkové výsledky naznačující důležitost online vyřizování záležitostí jsou ná- sledující: 70% stěhování 64% osobní doklady 63% dopravní prostředky 60% sociální pomoc občanům 58% důchody 58% nemovitosti 57% příspěvek na péči 55% děti 53% registrace v nezaměstnanosti 51% online průběh reklamačního řízení 47% legislativa online 45% digitální ověřování identity

44% pohřebnictví 43% online volby 42% oznámení o manželství/partnerství 35% open data

Z výsledků jednoznačně vyplývá, že by si internetová populace přála nejvíce zdigi- talizovat záležitosti týkající se osobních dokladů, dopravních prostředků a agendy spoje - né se stěhováním . Naopak zaminoritní záležitosti lze považovat online volby, oznámení omanželství/partnerství a v neposlední řadě rozšíření open data. V závislosti na  ukončeném vzdělání byly zajímavé preference v následujících oblastech:

24

Made with FlippingBook Publishing Software