Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

35% založení firmy online 31% patentové řízení a ochranné známky

Z výsledků jednoznačně vévodí nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků a infor - mačních systémů veřejné správy a možnost získávání validní legislativy zdarma . Pro firmy není příliš atraktivní online řešení založení a zániku firmy, oblast open

data a ani oblast patentového řízení a ochranných známek. Nyní se zaměřme na rozdíly v jednotlivých oborech činností: V ýroba a zemědělství Pořadí Zájem Služba 1 76% legislativa online 2 74% nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 3 72% nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 4 66% insolvenční řízení online 5 62% odvolání firmy proti rozhodnutí úřadu či soudu online 6 62% digitální elektronická identita 7 58% stavební řízení online 8 58% přestupky a správní řízení online 9 58% online vyhodnocování bonity obchodních partnerů 10 57% elektronický oběh dokladů Obchod Pořadí Zájem Služba 1 90% nahlížení a výpisy z veřejných rejstříků 2 87% nahlížení a výpisy z informačních systémů veřejné správy 3 75% legislativa online 4 74% elektronický oběh dokladů 5 67% digitální elektronická identita 6 66% stavební řízení online 7 61% odvolání firmy proti rozhodnutí úřadu či soudu online 8 61% dopravní prostředky 9 61% udělení povolení online 10 59% změna sídla firmy

32

Made with FlippingBook Publishing Software