Úroveň digitalizace ŠAVŠ / TAČR

Služby Pořadí

Zájem Služba

1 2 3 4 5 6 7 8 9

76% zdravotní pojištění

73% pojistné na sociální zabezpečení 73% předkládání informací finanční správě 66% automatizace daně z příjmů právnických osob 64% automatizace daně z přidané hodnoty 61% automatické ověřování identity obchodních partnerů

59% digitalizace účetní závěrky

57% předkládání informací statistickému úřadu

56% dotační programy online

10 52% digitální doklady Z výsledků je patrné, že je téma vysoce aktuální ve vazbě na požadavky k di- gitalizaci zejména pro obchodní firmy. V rámci rozdílů mezi jednotlivými obory je nejzajímavější požadavek na online řešení exekucí a obdobných srážek ze mzdy zejména u firem působících ve výrobě a zemědělství (69% respondentů – vs. 47% respondentů v oblasti služeb). Pokud bychom se podívali na hlavní rozdíly v požadavcích ve vazbě na  veli- kost firem , lze spatřit následující: malá střední velká stavební řízení online 58% 64% 70% insolvenční řízení online 55% 60% 70% reklamační řízení online 50% 36% 38% online vyhodnocování bonity obchodních partnerů 46% 56% 68% rozšiřování portálu online veřejně přístupných dat (open data) 34% 41% 59% automatické ověřování identity obchodních partnerů 59% 68% 89% exekuce a splátkové kalendáře pro osobní bankrot zaměstnanců 51% 64% 73% Ověřování identity obchodních partnerů je klíčové pro velké firmy (89% re- spondentů), zatímco u malých firem je zájem pouze na úrovni 59%. Naopak pro malé firmy je atraktivní online řešení reklamačního řízení (50% respondentů oproti 36% zástupců středních, resp. 38% zástupců velkých firem).

36

Made with FlippingBook Publishing Software