ŠAVŠ Studie 2020

170 Tab. 7.1: Porovnání mechanických a fyzikálních vlastnosti vybraných slitin Vlastnost Jednotka GJV 450 GJL 250 GJL 300 A 390.0 AZ31 Mez pevnosti v tahu MPa 450 250 300 275 290 Modul pružnosti GPa 145 105 115 80 44 Tažnost % 1-2 0 0 1 15 Únava při ohybu za rotace (20 °C) MPa 210 110 125 100 Únava při ohybu za rotace (225 °C) MPa 205 100 120 35 Tepelná vodivost W/m•K 36 46 39 130 90 (100°C) Teplotní roztažnost μm/m•K 12 12 12 18 26 Hustota g/cm 3 7,1 7,1 7,1 2,7 1,8 Tvrdost podle Brinella HBW 10/3000 215-255 190-225 215-255 110-150 73 HB

Zdroj: Dawson (2009), Goodfellow 2020

Made with FlippingBook HTML5