ŠAVŠ Studie 2020

Pokud se na největší producenty osobních automobilů podíváme z hlediska ob- chodní bilance , záporné saldo bilance (tedy více dovážejí) vykazují země jako Čína, USA, Spojené království, Francie a Rusko. Největší převis vývozu nad dovozem osobních automobilů má Japonsko (85,9 mld. USD) a za ním následuje Německo (71,8 mld. USD). Bilance České republiky je kladná a činí 18,3 mld. USD.

Obr. 1.12: Obchodní bilance obchodu s motorovými vozidly k přepravě osob vybraných zemí (2019, v mld. USD)

Zdroj: UN Comtrade Database; jedná se o největší producenty osobních automobilů; SITC 7812; data za Rusko jsou z roku 2018

20

Made with FlippingBook HTML5