ŠAVŠ Studie 2020

Tab. 1.5: Zahraniční obchod s motorovými vozidly k přepravě osob ve vybraných zemích (2019, v mld. USD)

2019 Čína

Export

Import

Saldo -1,42 85,86 71,78

0,55

1,97

Japonsko Německo

97,99

12,12 71,25

143,03

Indie

7,00

0,22

6,78

Jižní Korea

40,45 55,66

11,09

29,36

USA

178,35

-122,70

Brazílie

3,82

3,32

0,50

Španělsko

35,70 23,67

22,17 38,41

13,53 -14,74 -5,92 18,31 37,93 -5,23 20,76

Francie Rusko

1,28

7,20 4,28 8,28

ČR

22,59 46,22 38,52 23,61

Mexiko

UK

43,75

Slovensko Indonésie

2,85 1,13

3,94

2,82

Zdroj: UN Comtrade Database; jedná se o největší producenty osobních automobilů; SITC 7812; data za Rusko jsou z roku 2018

21

Made with FlippingBook HTML5