ŠAVŠ Studie 2020

Rovněž mezi zeměmi, které jsou největšími producenty osobních automobilů, je na 1. místě v počtu prodaných vozidel Čína – v roce 2019 zde bylo prodáno 21,4 mili- onů kusů osobních aut. Následují USA, kde bylo prodáno 4,7 milionů kusů a Japonsko (4,3 milionu kusů prodaných osobních automobilů). Při přepočtu na obyvatele však bylo nejvíce osobních automobilů prodá- no v Německu (zhruba 43 automobilů na 1 000 obyvatel). Následuje UK, kde či- nil počet prodaných vozidel na 1 000 obyvatel zhruba 35 a Japonsko (34 automobilů na 1 000 obyvatel). V České republice bylo v roce 2019 prodáno 23 automobilů na tisíc obyvatel. Obr. 1.18: Registrace či prodeje osobních automobilů ve vybraných zemích (2019, v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2019); jedná se o největší producenty osobních automobilů V počtu prodaných kusů stále drží prvenství koncern Volkswagen, který v roce 2019 prodal celkem 10,9 milionu kusů automobilů. Na druhém místě japonská Toyota s cel- kovými prodeji 10,7 mil. kusů (oproti roku 2017 se jedná o nárůst o 1,7 mil. kusů). Na třetí příčce je pak General Motors – v roce 2019 činily celkové prodeje společnosti 7,7 mil. kusů (oproti roku 2017 se jedná o pokles o téměř 2 mil.).

27

Made with FlippingBook HTML5