ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 1.41: Průměrné stáří osobních aut v EU v roce 2018

Zdroj: ACEA; data nedostupná za Kypr, Maltu, Bulharsko V roce 2018 převažoval u osobních automobilů benzín (54,0%) v užitých pali- vech, na druhém místě nepřekvapivě diesel s 41,9%. Prakticky ve všech členských stá- tech (s výjimkou Polska, kde 13,9% osobních aut je registrováno pro LPG/zemní plyn) přesahoval součet paliv benzín a diesel 90%. Diesel dominuje pouze v osmi státech EU – nejvíce v Litvě (75,2%), v Lotyšsku (60,9%) a Španělsku (60,0%).

51

Made with FlippingBook HTML5