ŠAVŠ Studie 2020

1.3 Automobilový průmysl v ČR Výroba motorových vozidel v ČR

Česko se s roční výrobou motorových vozidel ve výši 1,43 mil. řadí na špičku zemí z hlediska intenzity výroby. V počtu vyrobených vozů na počet obyvatel (134 aut na 1 000 obyvatel) zaujímá celosvětově 2. místo (za Slovenskem) a ve výrobě autobusů dokonce 1. místo. Výroba motorových vozidel v ČR začala významně stoupat od roku 2005 díky zahájení výroby v automobilce TPCA Toyota Peugeot Citroën v Kolíně (28. 2. 2005), dále od spuštění sériové výroby v závodě Hyundai Motor Manufacturing Czech v prů- myslové zóně Nošovice (3. 11. 2008) a v důsledku rozšiřování produkce v českých závo- dech Škody Auto v Mladé Boleslavi a v Kvasinách. Výroba vozidel v ČR se od roku 2005 do roku 2019 více než zdvojnásobila. V roce 2019 dosáhla výroba motorových vozidel úrovně 1,43 mil. vozů. Podíleli se na tom převážně výrobci osobních a malých užitkových vozidel (1,43 mil. vozů), dále autobusů (5 217 vozů) i motocyklů (980). Obr. 1.43: Výroba motorových vozidel na území ČR od roku 1987

Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu; Pozn.: Rok 2019 nezahrnuje nákladní automobily, protože jejich výrobci svá výrobní data přestali zveřejňovat; v roce 2018 činila výroba nákladních aut 790 kusů. Výroba osobních a malých užitkových automobilů tvoří hlavní část výroby všech motorových vozidel v ČR. Produkce osobních vozů rostla dlouhodobě od roku 2005. Zajímavý je vývoj výroby v ČR během celosvětové hospodářské krize probíhající převáž- ně v letech 2008-2009. V této době totiž nedošlo k poklesu celkové výroby aut v ČR, ale naopak k jejímu růstu, jež pokračoval až do roku 2011. Pomohlo tomu zejména najíž- dění výroby v závodě Hyundai a stabilní poptávka po malých vozech ze závodu TPCA. Tyto vlivy předčily pokles výroby ve Škodě Auto o téměř 100 tisíc vozů mezi lety 2007 až 2009. K menšímu propadu výroby došlo v letech 2012 a 2013, na čemž se podílel pokles výroby Škody Auto i TPCA a stabilizace produkce Hyundai v roce 2013. V roce 2019 zaznamenala produkce v ČR velmi mírný pokles o 0,7%.

53

Made with FlippingBook HTML5