ŠAVŠ Studie 2020

Obr. 1.59: Vývoj vývozu automobilového průmyslu a celkového vývozu z ČR (meziroční změny v %, běžné ceny)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: U vývozu motorových vozidel - klasifikace zboží SITC 7812, 7821, 7831, 784 Vývoz motorových vozidel k dopravě osob z ČR roste od roku 2004 s menším zpomalením v období celosvětové hospodářské krize a v roce 2018. V roce 2019 dosáhl v peněžním vyjádření 515 mld. Kč (58% vývozu celého automobilového průmyslu). Výše dovozu je mnohem nižší a stabilnější, v roce 2019 činila 95 mld. Kč. Obr. 1.60: Zahraniční obchod s motorovými vozidly k dopravě osob (v mld. Kč)

Zdroj: ČSÚ, Pozn.: Klasifikace zboží SITC 7812 Největším vývozním trhem vozidel k dopravě osob je Německo. V roce 2019 tam směřovalo 24,9% celkového vývozu této kategorie. Následovalo Španělsko (9,7%), Spojené království (8,1%) a Francie (6,9%). Naprostá většina exportu vozů k dopravě osob z ČR míří do států Evropské unie.

68

Made with FlippingBook HTML5