ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 3.2: Tržby a podíly na tržbách odvětví automobilového průmyslu ve vybraných zemích

Rok

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Česká republika (tržby celkem v mld. EUR)

28,3 33,1 35,2 39,9 39,5 40,9 33,8

Podíl vybraných podniků na tržbách podniků se sídlem v České republice SKODA AUTO A.S.

39% 37% 37% 41% 42% 45% 49%

HYUNDAI MOTOR MANU- FACTURING CZECH S.R.O.

14% 14% 16% 14% 13% 12% 13%

TOYOTA MOTOR MANUFACTU- RING CZECH REPUBLIC, S.R.O. 5% 5% 4% 4% 4% 4% 4% Ostatní podniky (923 subjektů) 42% 44% 43% 41% 41% 39% 34%

Německo (tržby celkem v mld. EUR)

629,3 672,4 767,1 802,8 846,8 844,7 674,7

Podíl vybraných podniků na tržbách podniků se sídlem v Německu VOLKSWAGEN AG

33% 33% 29% 29% 29% 31% 34% 21% 23% 20% 21% 20% 21% 23%

DAIMLER AG

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG Ostatní podniky (4 171 subjektů)

13% 14% 12% 12% 12% 12% 15%

33% 31% 38% 38% 40% 36% 28%

Slovensko (tržby celkem v mld. EUR)

20,1 23,4 26,2 27,0 30,9 31,6 29,1

Podíl vybraných podniků na tržbách podniků se sídlem na Slovensku VOLKSWAGEN SLOVAKIA, A.S.

31% 31% 29% 28% 34% 33% 34% 23% 22% 21% 19% 17% 18% 16% 10% 10% 10% 10% 9% 10% 12% 36% 37% 40% 43% 41% 39% 39%

KIA SLOVAKIA S. R. O. PCA SLOVAKIA, S.R.O.

Ostatní podniky (970 subjektů)

Zdroj: Vlastní výpočty dle dat databáze Orbis – Bureau van Dijk Tempo růstu tržeb bylo ve sledovaném období značně volatilní, ale obec- ně vykazuje klesající tendenci. V roce 2020 se na tomto vývoji podepsala pandemie Covid-19, i v předchozích letech však byla klesající trajektorie patrná. Výraznější vý- jimkou byl rok 2018 na Slovensku, kdy došlo ke skokovému růstu tržeb společnosti VOLKSWAGEN SLOVAKIA, a.s. (o cca 2,8 miliard EUR) a především díky tomu odvětví jako celek zaznamenalo meziroční růst tržeb o 15%. Výrazněji růstový byl dále vývoj tržeb českého automobilového průmyslu v roce 2017, kdy především díky nárůstu tržeb společnosti ŠKODA AUTO a.s. o 3,4 miliardy EUR vzrostly tržby odvětví jako celku o 13%.

100

Made with FlippingBook Annual report maker