ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.4: Největší světoví producenti osobních automobilů (2020)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA), World Bank (2020); řazeno dle počtu vyrobených osobních automobilů

BOX 1.: Čína: Automobilový průmysl stále pod tlakem Čína jako největší producent motorových vozidel na světě zaznamenala v dlou- hodobém horizontu první meziroční pokles produkce v roce 2018. Mezi faktory, které za tímto poklesem stojí, patří zhoršení politické situace, celkové zpomalení ekonomiky a koncem roku 2019 rovněž propuknutí celosvětové pandemie nemoci COVID-19. Ta měla za následek pokles produkce motorových vozidel v Číně za rok 2020 o 2% (celkem 25,2 mil. kusů). V případě osobních automobilů došlo k poklesu ve výši 6,5% (celkem 19,9 mil. kusů). Na celkové výrobě motorových vozidel se osobní automobily v Číně podílejí z 80%. Celosvětově zvyšující se poptávku po vozech typu SUV dokládá fakt, že jejich produkce v roce 2020 nezaznamenala žádný pokles (růst o 0,1%; celkem 9,4 mil. kusů). Prodeje motorových vozidel v Číně v roce 2020 poklesly o 1,9% (celkem 25,3 mil. kusů). V případě prodejů osobních automobilů došlo k poklesu o 6% (celkem 20 mil. kusů). Prodeje vozidel typu SUV naopak v roce 2020 mírně rostly (0,7%; 9,5 tis. kusů). Trh s elektromobily v Číně byl v roce 2020 naopak růstový. Produkce elektromo- bilů za rok 2020 činila 1,4 mil. kusů (meziroční růst o 7,5%). Prodeje elektromobilů činily rovněž 1,4 mil. kusů, což znamená meziroční růst o téměř 11%. Export motorových vozidel z Číny v roce 2020 činil 995 tis. kusů (meziroční pokles o téměř 3%).

11

Made with FlippingBook Annual report maker