ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 1.3: Světová produkce osobních automobilů (2020, v mil. kusů; popisek označuje meziroční změnu oproti roku 2019)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); region Amerika zahrnuje Severní, Střední a Jižní Ameriku, region Asie zahrnuje také Oceánii a Střední Východ Produkci osobních automobilů dominuje dlouhodobě Čína, kde bylo v roce 2020 vyrobeno celkem 20 mil. automobilů. Oproti předpandemickému roku 2019 došlo k propadu v produkci osobních automobilů v Číně o téměř 7%. Druhou příčku za- ujímá Japonsko, kde bylo vyrobeno 7 milionů osobních automobilů, což představuje pokles o více než 16% oproti roku 2019. Následuje Německo, kde bylo v roce 2019 vyrobeno celkem 3,5 milionů osobních vozů (pokles o téměř 25% oproti roku 2019). V USA bylo v roce 2020 vyrobeno celkem 1,9 milionů osobních automobilů, což zemi řadí na 6. pozici (za Indii a Jižní Koreu). Oproti roku 2019 došlo k poklesu produkce osobních automobilů v USA o 23%. Česká republika zaujímá ve světové výrobě osob- ních automobilů 10. pozici. Pokud vyjádříme výrobu osobních automobilů v uvedených zemích k počtu obyvatel , na prvním místě je Slovensko, kde na 1 000 obyvatel připadá 180 vyrobených osobních automobilů. V Číně, která je největším světovým producentem osobních au- tomobilů co do objemu, připadá na 1 000 obyvatel 14 automobilů. V Japonsku celkem 55 automobilů na tisíc obyvatel a v Německu 42 osobních automobilů na tisíc obyvatel.

10

Made with FlippingBook Annual report maker