ŠAVŠ Studie 2021 (5)

vozidel), nákladních vozidel celkem 4,4 milionů kusů (5,6% celkové produkce) a auto- busů 0,2 milionu (0,4% celkové produkce). K poklesu produkce tedy v pandemickém roce 2020 došlo ve všech kategoriích kromě produkce nákladních vozidel. Obr. 1.2: Výroba motorových vozidel dle typu (2019 a 2020, v mil. kusů; popisek označuje meziroční změnu oproti roku 2019)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA)

Lídrem v produkci osobních automobilů je dlouhodobě region Asie, na který v roce 2020 připadal zhruba 64% podíl s produkcí ve výši 35,8 mil. kusů. Přičemž 56% produkce regionu Asie připadá na Čínu. Evropě s produkcí 14,5 mil. ks osobních automobilů připadá 26% podíl. V USA bylo v roce 2020 vyrobeno 1,9 mil. ks osobních automobilů, tedy zhruba 3,5% světové produkce (dáno větší poptávkou po vozidlech typu light-truck v USA).

9

Made with FlippingBook Annual report maker