ŠAVŠ Studie 2021 (5)

vozidel na počet obyvatel zaujímá celosvětově 2. místo a ve výrobě autobusů 1. místo. Naprostá většina výroby připadá na produkci osobních a malých užitkových vozidel. V roce 2020 však velmi výrazně zasáhla tuzemský automobilový průmysl koronavirová krize. Výroba motorových vozidel se propadla o 19% na 1,16 mil. vozů. Celý automo- bilový průmysl v ČR, tedy nejen koncoví výrobci aut, ale i jejich dodavatelé, zaznamenal meziroční pokles průmyslové produkce o 12% a snížení tržeb o desetinu. Rovněž hod- nota vývozu zaostala za rokem 2019 zhruba o 10%. Automobilový průmysl nejen v ČR, ale v celé EU nyní čelí a bude i nadále čelit mnoha výzvám. Nejvýraznější je přechod ze spalovací technologie na nízkoemisní po- hony a obecněji globální i evropské snahy o snižování emisí skleníkových plynů. I proto speciální kapitola rozebírá evropský přístup k boji se změnou klimatu a aktuální přehled

vývoje elektromobility ve světě, v EU i v ČR. 1.1 Automobilový průmysl ve světě Výroba motorových vozidel a zahraniční obchod

Produkce motorových vozidel ve světě od roku 2018 klesá a pandemický rok 2020 nebyl výjimkou. V roce 2020 bylo celkově vyrobeno 77,6 mil. motorových vozidel.

Oproti produkci z roku 2019 se jedná o téměř 16% pokles. Obr. 1.1: Výroba motorových vozidel ve světě (v mil. kusů)

Zdroj: International Organization of Motor Vehicle Manufacturers (OICA); pozn.: mezi ostatní motorová vozidla patří lehká užitková vozidla, nákladní vozidla a autobusy Výrobě motorových vozidel dominují osobní motorová vozidla, kterých bylo v roce 2020 vyrobeno celkem 55,8 milionů kusů (72% celkové produkce motorových vozidel). Oproti roku 2019 se jedná o pokles produkce o 17%. Lehkých užitkových vozidel bylo v roce 2020 vyrobeno celkem 17,2 milionů kusů (22% celkové produkce

8

Made with FlippingBook Annual report maker