ŠAVŠ Studie 2021 (5)

provedená analýza provozní ziskové marže v kapitole 3.2), problémem jsou však náklady investovaného kapitálu. Německé automobilové podniky využívají pro generování tržeb až čtyřnásobně vyšší objem stálých aktiv než podniky v České republice a na Slovensku (viz obrat aktiv komentovaný v kapitole 3.3) Tab. 3.8: Ekonomická přidaná hodnota vytvořená v odvětví automobilového průmyslu ve vybraných zemích Podniky se sídlem v České republice 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NOPAT (mld. Kč) 1,3 1,7 1,8 2,1 1,7 1,7 0,8 Investovaný kapitál k počátku období (mld. Kč) 9,3 10,4 11,2 12,2 12,5 12,5 12,6 ROCE 13,5% 16,4% 16,2% 17,1% 13,5% 13,4% 6,4% WACC 11,0% 9,7% 7,9% 8,0% 7,4% 6,4% 4,8% EVA (mld. Kč) 0,23 0,70 0,92 1,11 0,76 0,88 0,19 Podniky se sídlem v Německu 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NOPAT (mld. Kč) 29,7 18,3 29,2 39,5 35,5 27,3 17,2 Investovaný kapitál k počátku období (mld. Kč) 615,6 671,3 681,1 798,7 799,2 914,0 977,9 ROCE 4,8% 2,7% 4,3% 4,9% 4,4% 3,0% 1,8% WACC 8,5% 7,7% 5,9% 6,1% 5,5% 5,2% 3,9% EVA (mld. Kč) -22,78 -33,21 -10,80 -9,34 -8,13 -20,26 -21,13 Podniky se sídlem na Slovensku 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 NOPAT (mld. Kč) 0,5 0,6 0,6 0,7 0,7 1,0 0,5 Investovaný kapitál k počátku období (mld. Kč) 4,3 4,6 5,0 5,9 6,7 7,2 7,7 ROCE 10,8% 12,1% 12,3% 11,0% 9,8% 13,5% 6,6% WACC 10,2% 10,2% 8,0% 7,6% 6,6% 6,5% 5,0% EVA (mld. Kč) 0,03 0,09 0,21 0,21 0,21 0,50 0,12 Zdroj: Vlastní výpočty dle dat Damodarana, ECB a databáze Orbis – Bureau van Dijk

110

Made with FlippingBook Annual report maker