ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.5: Environmentální aktivity firmy ASSA ABLOY Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Odpady: redukce odpadů

ANO ANO

recyklace a znovuužití součástek

zpětný odběr

NE

recyklace produktu

ANO

recyklace baterií – výzkum sustainable waste management zásady cirkulární ekonomiky Produkt: vývoj udržitelných produktů

NE

ANO ANO

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

kontrola dopadu na ŽP

dopady v rámci celého životního cyklu

eco-friendly součástky

ekologická řešení stávajících produktů

komunikace udržitelných produktů veřejnosti

Produkce: šetření vodou

šetření energiemi

využití obnovitelných zdrojů energie

snížení emisí CO 2

užití šedé vody

transformace, zlepšení výroby – ekologie

snížení emisí VOC čištění odpadních vod

využití udržitelných materiálů

snížení hluku

NE

cíl – klimatická neutralita provozu Dodavatelské vztahy: udržitelné dodavatelské vztahy dodavatelé TIER 1 certifikovaní

ANO

ANO ANO

spolupráce na vývoji baterií využití kapacity při dopravě

NE NE NE

přesun ze silnic na železnice a moře

obalové hospodářství

ANO ANO

edukace obchodních partnerů v otázce udržitelnosti

149

Made with FlippingBook Annual report maker