ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Ostatní: environmentální management

ANO ANO ANO ANO

certifikace ISO 14001

dodržování norem a ekologických opatření

biodiverzita

energy ISO 50001

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. 5.6: Ekonomické aktivity firmy ASSA ABLOY Udržitelné aktivity

Ano/Ne

kooperace (vývoj, recyklace baterií apod.) snižování nákladů – snižování spotřeby podpora ekonomického rozvoje regionu

ANO ANO

NE NE NE

podpora regionálních dodavatelů

antikorupce

inovace v odvětví

ANO ANO ANO ANO

podpora zaměstnanosti v regionu zaměstnávání znevýhodněných skupin

eliminace nerovných příležitostí podpora udržitelných měst

NE NE

ochrana zdrojů

řádné placení daní

ANO

country-by-country daňový report

NE

férové vztahy s dodavateli

ANO

sdílená ekonomika

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

150

Made with FlippingBook Annual report maker