ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.7: Sociální aktivity firmy ASSA ABLOY Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Zaměstnanci: rovné příležitosti

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

speciální programy (vzdělávání, rekvalifikace…)

diverzita inkluze

work-life-balance

gender

respekt k lidským právům

prevence zdraví

NE – otrocká a dětská práce

NE – diskriminace

spokojenost zaměstnanců (monitoring)

benefity

péče o zdraví a bezpečnost

Společnost: dárcovství

podpora místní komunity

dopravní bezpečnost COVID-19 – pomoc

zdraví a bezpečnost zákazníka respekt k lidským právům

kooperace se vzdělávacími institucemi

vzdělávání v regionu

NE

IT security

ANO

Zdroj: Vlastní zpracování

KES – kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Firma KES sídlí nedaleko Ostravy. Byla založena v roce 1992 a v současné době produkuje přes 1 400 druhů kabelových svazků pro automobilový a elektrotechnický průmysl. Firemní výrobky jsou součástí úspěšných automobilových značek, např. Audi, Bentley, BMW, DAF, Daimler, Ferrari, Ford, Lamborghini, Land Rover, MAN, Nissan, Opel, Rolls-Royce, Seat, Škoda, Volvo, VW a dalších. Zdrojem informací o udržitelných aktivitách firmy KES byl report ZKW group, v jejímž holingu se KES nachází: The world of ZKW 2019. 16

16 Dostupné na: https://zkw-group.com/wp-content/uploads/corporate/The-world-of-ZKW-2019.pdf

151

Made with FlippingBook Annual report maker