ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Ostatní: environmentální management

ANO

certifikace ISO 14001

NE

dodržování norem a ekologických opatření

ANO

biodiverzita

NE NE

energy ISO 50001

Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. 5.39: Ekonomické aktivity firmy AGC Udržitelné aktivity kooperace (vývoj, recyklace baterií apod.)

Ano/Ne

ANO ANO ANO

snižování nákladů – snižování spotřeby podpora ekonomického rozvoje regionu

podpora regionálních dodavatelů

NE NE

antikorupce

inovace v odvětví

ANO ANO

podpora zaměstnanosti v regionu zaměstnávání znevýhodněných skupin

NE NE

eliminace nerovných příležitostí podpora udržitelných měst

ANO ANO ANO ANO ANO ANO

ochrana zdrojů

řádné placení daní

country-by-country daňový report

férové vztahy s dodavateli

sdílená ekonomika

Zdroj: Vlastní zpracování

183

Made with FlippingBook Annual report maker