ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.43: Sociální aktivity firmy ITW Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Zaměstnanci: rovné příležitosti

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE

speciální programy (vzdělávání, rekvalifikace…)

diverzita inkluze

work-life-balance

gender

respekt k lidským právům

prevence zdraví

NE – otrocká a dětská práce

NE – diskriminace

spokojenost zaměstnanců (monitoring)

benefity

péče o zdraví a bezpečnost

Společnost: dárcovství

podpora místní komunity

dopravní bezpečnost COVID-19 – pomoc

zdraví a bezpečnost zákazníka respekt k lidským právům

kooperace se vzdělávacími institucemi

vzdělávání v regionu

IT security

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

Grupo Antolin Bohemia Společnost Grupo Antolin Bohemia je předním dodavatelem stropních panelů a celosvětově dodává zákazníkům prémiových značek, jako jsou např. Maserati, Land Rover, Jaguár, Volvo, BMW, Audi, VW a Škoda. Sídlo Grupo Antolin Bohemia je ve Stráži nad Nisou. Grupo vyrábí v českých závodech interiérové díly pro automobi- lový průmysl, dál např. polyuretanovou pěnu a stropní panely. Celosvětově zaměstnává Grupo Antolin 27 000 zaměstnanců, má 150 továren ve 26 zemích. Zdrojem pro identifikaci udržitelných aktivit je Integrated Report 2020. 28

28 Dostupné na: http://annualreport.grupoantolin.com/2020/en/

187

Made with FlippingBook Annual report maker