ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Ostatní: environmentální management

ANO ANO ANO ANO

certifikace ISO 14001

dodržování norem a ekologických opatření

biodiverzita

energy ISO 50001

NE

Zdroj: Vlastní zpracování

Tab. 5.42: Ekonomické aktivity firmy ITW Udržitelné aktivity kooperace (vývoj, recyklace baterií apod.) snižování nákladů – snižování spotřeby podpora ekonomického rozvoje regionu

Ano/Ne

ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO

podpora regionálních dodavatelů

antikorupce

inovace v odvětví

podpora zaměstnanosti v regionu zaměstnávání znevýhodněných skupin

eliminace nerovných příležitostí podpora udržitelných měst

ochrana zdrojů

řádné placení daní

country-by-country daňový report

férové vztahy s dodavateli

sdílená ekonomika

Zdroj: Vlastní zpracování

186

Made with FlippingBook Annual report maker