ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Tab. 5.41: Environmentální aktivity firmy ITW Udržitelné aktivity

Ano/Ne

Odpady: redukce odpadů

NE NE NE NE NE NE NE

recyklace a znovuužití součástek

zpětný odběr

recyklace produktu

recyklace baterií – výzkum sustainable waste management zásady cirkulární ekonomiky Produkt: vývoj udržitelných produktů

ANO ANO ANO ANO ANO ANO

kontrola dopadu na ŽP

dopady v rámci celého životního cyklu

eco-friendly součástky

ekologická řešení stávajících produktů

komunikace udržitelných produktů veřejnosti

Produkce: šetření vodou

NE NE NE

šetření energiemi

využití obnovitelných zdrojů energie

snížení emisí CO 2

ANO

užití šedé vody

NE

transformace, zlepšení výroby – ekologie

ANO

snížení emisí VOC čištění odpadních vod

NE NE NE NE NE

využití udržitelných materiálů

snížení hluku

cíl – klimatická neutralita provozu Dodavatelské vztahy: udržitelné dodavatelské vztahy dodavatelé TIER 1 certifikovaní

ANO ANO

spolupráce na vývoji baterií využití kapacity při dopravě

NE NE NE NE

přesun ze silnic na železnice a moře

obalové hospodářství

edukace obchodních partnerů v otázce udržitelnosti

ANO

185

Made with FlippingBook Annual report maker