ŠAVŠ Studie 2021 (5)

aut na tisíc obyvatel je na prvním místě Lucembursko (71 osobních aut), následuje Belgie (37) a Německo (35). Naopak nejméně prodejů v přepočtu na tisíc obyvatel se v roce 2020 uskutečnil v Bulharsku (3) a Rumunsku (7). Tab. 1.19: Registrace nových osobních automobilů v zemích Evropské unie

Počet registrací na 1 000 obyv. (2020)

Změna 2020/2019

Stát

2019

2020

Německo

3 607 258 2 214 279 1 916 949 1 258 251

2 917 678 1 650 118 1 381 496

-19,1% -25,5% -27,9% -32,3% -21,5% -22,9% -19,5% -18,0% -24,5% -18,8% -12,2% -35,0% -18,9% -21,8% -15,6% -24,6% -29,0% -24,9% -26,6% -17,9% -12,9% -42,8% -36,8% -29,5% -25,8% -17,7% -23,7% -29,4%

35,1 24,5 23,3 18,0 37,3 11,3 20,5 28,1 27,8 19,0 33,9 14,1 13,2

Francie

Itálie

Španělsko

851 211 431 491 428 347 358 330 292 024 248 740 202 971 198 130 145 417 128 021 126 351 96 415 88 324 80 977 76 305 53 694 45 189 40 232 36 005 22 368 18 750 13 864 10 061

Belgie Polsko

550 003 555 598 445 217 356 036 329 363 249 915 225 581 223 799 157 900 161 562 114 203 117 109 114 109 101 568 73 193 55 008 46 200 62 975 35 371 26 589 18 692 12 220

Nizozemsko

Švédsko

Rakousko

Česko

Dánsko

Portugalsko Maďarsko Rumunsko

6,6

Finsko

17,4 17,6

Irsko

Řecko

7,6

Slovensko Slovinsko

14,0 25,5 71,2 14,4

Lucembursko

Litva

Chorvatsko Bulharsko

8,9 3,2

Estonsko Lotyšsko

14,1

7,3

Kypr

11,2 22,2

EU27

13 028 948 2 311 140

9 942 509 1 631 064

Spojené království 24,3 Zdroj: ACEA; Eurostat (data za obyvatelstvo k 1. 1. 2021); data za Maltu nebyla k dispozici

40

Made with FlippingBook Annual report maker