ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Podle dat Českého statistického úřadu a Ministerstva průmyslu a obchodu pů- sobilo v roce 2019 (poslední dostupná data) v ČR 1 047 aktivních subjektů v oddíle CZ-NACE 29 Výroba motorových vozidel, z čehož 73 spadalo do výroby motorových vozidel a jejich motorů (skupina CZ-NACE 29.1), 158 do výroby karoserií (29.2) a 817 do výroby dílů a příslušenství (29.3). Obr. 1.43: Počet aktivních subjektů v ČR

Zdroj: MPO, ČSÚ Automobilový průmysl je zároveň velmi významným odvětvím z hlediska zaměst- nanosti. Na zaměstnanosti zpracovatelského průmyslu se podílí přímo 16%, a navíc automobilovému průmyslu dodávají i další oddíly zpracovatelského průmyslu. Zaměstnanost v automobilovém průmyslu poklesla poměrně znatelně v roce 2009 v souvislosti s celosvětovou hospodářskou krizí, a to o 20 tisíc pracovníků na 133 tisíc. Snížení se týkalo především výrobců dílů a příslušenství, zatímco u automobilek byl po- kles nižší (cca 1 000 zaměstnanců). Od roku 2010 do roku 2013 zaměstnanost stagno- vala kolem 140 tisíc pracovníků. Od roku 2014 však dochází k růstu, a to až na 179 tisíc zaměstnanců v automobilovém průmyslu v roce 2019, z čehož 73% připadá na výrobce dílů a příslušenství, 25% na konečné výrobce motorových vozidel a zbytek na výrobce karosérií, přívěsů a návěsů. V celém zpracovatelském průmyslu pracovalo v roce 2019 celkem 1 147 tis. zaměstnanců.

51

Made with FlippingBook Annual report maker