ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Obr. 2.6: Výhled podílu elektromobilů na nových prodejích osobních automobilů do roku 2030

Zdroj: IEA; BEV a PHEV; dle scénáře STEP (Stated Policies Scenario), tedy dle nastavení politik pro EV v jednotlivých zemích 2.4 Elektromobilita v EU Vývoj elektromobility a tlak na jejich výrobu se odráží i ve statistikách prodejů. S vyšší nabídkou elektromobilů a hybridů roste i poptávka po nich a jejich registrace se tak ve státech Evropské unie zvyšují poměrně značně. Pokud se v době pandemie au- tomobilky potýkaly s velkými poklesy u nových registrací osobních aut, v případě čistě elektrických automobilů (BEV) či plug-in hybridů (PHEV) jejich počet naopak strmě narůstal. U mnoha států EU meziroční nárůsty činily až stovky procent, za celou EU (za EU27, tedy bez Spojeného království) byl nárůst mezi roky 2020 a 2019 podle dat ACEA téměř 120 %. Podíl elektromobilů na prodejích osobních aut činil v EU za rok 2020 celkem 10,5% Tab. 2.3: Registrace nových osobních čistě elektrických automobilů v EU (v tis. ks) Stát 2019 2020 změna 1H 2020 1H 2021 změna EU 247,9 538,8 117,4% 155,3 356,5 129,6% Německo 63,5 194,5 206,3% 44,4 148,9 235,1% Francie 42,8 111,1 159,5% 45,0 72,5 61,1% Nizozemsko 61,7 73,2 18,6% 14,5 16,2 12,1% Itálie 10,7 32,5 204,0% 9,9 30,2 204,0% Švédsko 15,6 28,0 79,3% 9,2 22,6 145,6% Španělsko 10,0 17,9 78,5% 5,2 9,3 78,8% Rakousko 9,3 16,0 72,6% 4,8 15,3 219,0% Belgie 8,8 15,0 69,7% 4,9 9,1 85,0% Dánsko 5,5 14,3 158,2% 3,7 7,4 100,2%

84

Made with FlippingBook Annual report maker