ŠAVŠ Studie 2021 (5)

Stát

2019

2020

změna 1H 2020 1H 2021 změna

Portugalsko

6,9 1,9 3,4 1,5 0,8 1,8 1,5 1,0 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1

7,8 4,2 4,0 3,7 3,3 3,0 2,8 2,5 1,6 0,9 0,7 0,5 0,4

13,8% 3,7 123,7% 1,5 16,5% 1,9 147,0% 1,1 331,5% 1,3 66,2% 1,0 88,4% 0,6 150,8% 0,7 785,5% 0,6 456,4% 0,3 257,4% 0,1 179,6% 1,6 350,0% 1,1

4,7 4,1 4,3 2,5 1,3 1,2 0,9 2,1 0,7 0,4 1,0 3,1 2,6

28,3% 175,8% 129,3% 120,4% 22,5% 45,9% 195,6% 14,7% 32,0% 665,2% 92,5% 144,3% 0,6%

Finsko

Irsko

Polsko Česko

Maďarsko Rumunsko

Lucembursko

Slovinsko Slovensko

Řecko

Litva

Estonsko Británie

37,9

73,9 138,7%

108,2 185,9% 31,0

Zdroj: data ACEA; vlastní zpracování; data za EU27 Dobře patrné navýšení počtu registrací v EU je ze čtvrtletních dat, kdy hlavně v po- sledním čtvrtletí roku 2020 došlo ke skokovému nárůstu registrací nových osobních elek- tromobilů. A to se mnohé automobilky potýkaly s nedostatkem některých komponent či přímo přerušením dodavatelského řetězce. V první polovině roku 2021 tento trend pokračuje, i přes nižší mezičtvrtletní přírůstky v 1. čtvrletetí 2021. Ve druhém čtvrletí registrace nových čistě elektrických osobních automobilů opět začaly růst a za celý půlrok 2021 si mnoho členských států EU připsalo téměř tolik registrací jako za celý rok 2020.

85

Made with FlippingBook Annual report maker